De Begrafenisvereniging “Peize”

De Begrafenisvereniging “Peize” is opgericht op 8 april 1914. 

Het doel van de vereniging is: op een respectvolle wijze onderling hulp bieden bij een uitvaart, volgens de wensen van de overledene zonder financieel gewin. Ten tijde van de oprichting was de behoefte aan een dergelijke vereniging zeer groot (en dan met name voor de financieel minder draagkrachtige families). Door lid te zijn van de vereniging was men ervan verzekerd dat de overledene een waardige en betaalbare uitvaart kreeg.

Om het doel van de vereniging te bereiken werden in het verleden alle werkzaamheden bij een uitvaart uitgevoerd door de vereniging. Tegenwoordig wordt de uitvaart, zowel crematies als begrafenissen, namens ons verzorgd door uitvaartverzorger Monuta Dalmolen te Groningen, waarmee onze vereniging een overeenkomst heeft. De invulling van de uitvaart kan volledig naar wens van de nabestaanden worden ingevuld, waarbij veel keuzevrijheid is in bijvoorbeeld de bloemist, uitvaartspreker, plaats van de uitvaart etc.

Door lid te zijn van de begrafenisvereniging bestaat er bij overlijden recht op een eenmalige algemene uitkering. Een uitvaart is een kostbare aangelegenheid en de algemene uitkering is niet voldoende om alle kosten van een uitvaart te dekken.

Uitvaartverzorger Monuta hanteert voor onze leden, conform onze overeenkomst, een gereduceerd tarief voor de gemaakte kosten (wat inclusief onze algemene uitkering een financieel ledenvoordeel oplevert dat kan oplopen tot ca. € 1.450,- tot ongeveer € 1.650,-).

Het is dus de moeite waard om lid te zijn (of te worden) van Begrafenisvereniging “Peize”.