Belangrijke contactgegevens

Bij overlijden dient u contact op te nemen met:

Monuta Dalmolen, regio Groningen

Melisseweg 93
9731 BM Groningen
050 – 5425962 (24 uur per dag bereikbaar)
www.monuta.nl/vestiging/groningen

Voor informatie over de Begrafenisvereniging “Peize” kunt u contact opnemen met de secretaris:

Begrafenisvereniging “Peize”

t.a.v. dhr. G.A. Ebels
Wieldraijer 2
9321 KH Peize
(050) – 5035835
info@begrafenisverenigingpeize.nl