Lid worden van Begrafenisvereniging “Peize”

Met ingang van 1 januari 2019 is het jaarlijks contributiebedrag (voor leden > 18 jaar) vastgesteld op € 17,- per lid, waarbij kinderen tot 18 jaar vrijgesteld zijn van contributiebetaling. De contributie wordt via automatische incasso geïnd. De toeslag bij niet automatische incasso bedraagt € 2,50.

Het lidmaatschap van kinderen wordt vanaf de leeftijd >18 jaar niet automatisch voortgezet, hiervoor behoeft aanmelding. Indien men op latere leeftijd (vanaf 25 jaar) lid wordt, is men een bedrag aan inleggeld verschuldigd, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd. 

De algemene uitkering bij overlijden is per 1 januari 2019 vastgesteld op € 650,-.

Om lid te worden van de Begrafenisvereniging “Peize” dient men zich aan te melden bij de administratie van de vereniging.
Dit kunt u doen door het formulier in te vullen op de pagina Inschrijven
U kunt ook een mail sturen met uw gegevens naar onderstaand adres.

Begrafenisvereniging “Peize”

t.a.v. dhr. G.A. Ebels
Wieldraijer 2
9321 KH PEIZE
T: (050) – 5035835
E: info@begrafenisverenigingpeize.nl