Wat te doen bij overlijden

Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. En dat terwijl de nabestaanden daar op dat moment soms eigenlijk helemaal niet toe in staat zijn. Zakelijke beslissingen lopen vaak dwars door alle gevoelens heen. Veel nabestaanden hebben in deze verwarrende periode behoefte aan informatie.

Direct na overlijden

– Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden;
– Bij sterfgevallen dient men (direct) contact op te nemen met: 

Monuta Dalmolen, regio Groningen

Melisseweg 93
9731 BM GRONINGEN
050 – 5425962 (dag en nacht bereikbaar)
www.monuta.nl/vestiging/groningen

Let op:
Begrafenisvereniging Peize dient bij overlijden van een lid – per mail- hierover in kennis te worden gesteld. De uitvaartverzorger kan dit ook voor u doen. Dit hoeft niet direct na het overlijden en/of ’s nachts.