Samenwerkingsverbanden en bestuur

Samenwerkingsverband

Uit praktische en functionele overwegingen heeft de Begrafenisvereniging “Peize” een samenwerkingsverband. Onze uitvaartvereniging is aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe (Drentse Bond). Hieronder vallen 52 uitvaartverenigingen.

Bestuur

Voorzitter:De heer J. Geersing
Secretaris/penningmeester:De heer G.A. Ebels
Algemeen lid:De heer A.E. Ensing
Algemeen lid:De heer H.J. Gritter
Algemeen lid:De heer A.de Boer

Word ook lid van Begrafenisvereniging “Peize”.