Samenwerkingsverbanden en bestuur

Samenwerkingsverband

Uit praktische en functionele overwegingen heeft de Begrafenisvereniging “Peize” een samenwerkingsverband. Onze uitvaartvereniging is aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe (Drentse Bond). Hieronder vallen 52 uitvaartverenigingen. Via deze bond is onze uitvaartvereniging aangesloten bij Nardus Samenwerkende uitvaartorganisaties.

Bestuur

Voorzitter: De heer J. Geersing
Secretaris/penningmeester: De heer G. A. Ebels
Algemeen lid: De heer L. Westerhof
Algemeen lid: De heer A.E. Ensing
Algemeen lid: De heer H.J. Gritter

Word ook lid van Begrafenisvereniging “Peize”.